User Tools

Site Tools


06297-dioctria-gracilis-la-gi

Dioctria gracilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. gracilis
Danh pháp hai phần
Dioctria gracilis
Meigen, 1820

Dioctria gracilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria gracilis được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria gracilis tại Wikispecies
06297-dioctria-gracilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)