User Tools

Site Tools


06298-dioctria-gussakovskii-la-gi

Dioctria gussakovskii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. gussakovskii
Danh pháp hai phần
Dioctria gussakovskii
Lehr, 1965

Dioctria gussakovskii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria gussakovskii được Lehr miêu tả năm 1965. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria gussakovskii tại Wikispecies
06298-dioctria-gussakovskii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)