User Tools

Site Tools


06299-dioctria-harcyniae-la-gi

Dioctria harcyniae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. harcyniae
Danh pháp hai phần
Dioctria harcyniae
Loew, 1844

Dioctria harcyniae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria harcyniae được Loew miêu tả năm 1844.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria harcyniae tại Wikispecies
06299-dioctria-harcyniae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)