User Tools

Site Tools


06300-dioctria-henshawi-la-gi

Dioctria henshawi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. henshawi
Danh pháp hai phần
Dioctria henshawi
Johnson, 1918

Dioctria henshawi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria henshawi được Johnson miêu tả năm 1918.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria henshawi tại Wikispecies
06300-dioctria-henshawi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)