User Tools

Site Tools


06302-dioctria-humeralis-la-gi

Dioctria humeralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. humeralis
Danh pháp hai phần
Dioctria humeralis
Zeller, 1840

Dioctria humeralis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria humeralis được Zeller miêu tả năm 1840. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria humeralis tại Wikispecies
06302-dioctria-humeralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)