User Tools

Site Tools


06303-dioctria-hyalipennis-la-gi

Dioctria hyalipennis
Dioctria.hyalipennis.-.lindsey.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. hyalipennis
Danh pháp hai phần
Dioctria hyalipennis
Fabricius, 1794

Dioctria hyalipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria hyalipennis được Fabricius miêu tả năm 1794.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Dioctria hyalipennis tại Wikimedia Commons
06303-dioctria-hyalipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)