User Tools

Site Tools


06304-dioctria-keremza-la-gi

Dioctria keremza
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. keremza
Danh pháp hai phần
Dioctria keremza
Richter, 1970

Dioctria keremza là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria keremza được Richter miêu tả năm 1970. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria keremza tại Wikispecies
06304-dioctria-keremza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)