User Tools

Site Tools


06305-dioctria-lateralis-la-gi

Dioctria lateralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. lateralis
Danh pháp hai phần
Dioctria lateralis
Meigen, 1804

Dioctria lateralis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria lateralis được Meigen miêu tả năm 1804.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria lateralis tại Wikispecies
06305-dioctria-lateralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)