User Tools

Site Tools


06306-dioctria-leleji-la-gi

Dioctria leleji
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. leleji
Danh pháp hai phần
Dioctria leleji
Lehr, 1999

Dioctria leleji là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria leleji được Lehr miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria leleji tại Wikispecies
06306-dioctria-leleji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)