User Tools

Site Tools


06307-dioctria-lenta-la-gi

Dioctria lenta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. lenta
Danh pháp hai phần
Dioctria lenta
Becker, 1923

Dioctria lenta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria lenta được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria lenta tại Wikispecies
06307-dioctria-lenta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)