User Tools

Site Tools


06312-dioctria-niedli-la-gi

Dioctria niedli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. niedli
Danh pháp hai phần
Dioctria niedli
Moucha & Hradský, 1963

Dioctria niedli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria niedli được Moucha & Hradský miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria niedli tại Wikispecies
06312-dioctria-niedli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)