User Tools

Site Tools


06314-dioctria-oelandica-la-gi

Dioctria oelandica
Dioctria.oelandica.-.lindsey.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. oelandica
Danh pháp hai phần
Dioctria oelandica
Linnaeus, 1758

Dioctria oelandica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria oelandica được Linnaeus miêu tả năm 1758.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria oelandica tại Wikispecies
06314-dioctria-oelandica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)