User Tools

Site Tools


06315-dioctria-pilithorax-la-gi

Dioctria pilithorax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. pilithorax
Danh pháp hai phần
Dioctria pilithorax
Richter, 1960

Dioctria pilithorax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria pilithorax được Richter miêu tả năm 1960. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria pilithorax tại Wikispecies
06315-dioctria-pilithorax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)