User Tools

Site Tools


06316-dioctria-popovi-la-gi

Dioctria popovi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. popovi
Danh pháp hai phần
Dioctria popovi
Lehr, 1965

Dioctria popovi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria popovi được Lehr miêu tả năm 1965. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria popovi tại Wikispecies
06316-dioctria-popovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)