User Tools

Site Tools


06320-dioctria-vainsteini-la-gi

Dioctria vainsteini
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. vainsteini
Danh pháp hai phần
Dioctria vainsteini
Lehr, 1999

Dioctria vainsteini là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria vainsteini được Lehr miêu tả năm 1999.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria vainsteini tại Wikispecies
06320-dioctria-vainsteini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)