User Tools

Site Tools


06321-dioctria-variabilis-la-gi

Dioctria variabilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. variabilis
Danh pháp hai phần
Dioctria variabilis
Lehr, 1965

Dioctria variabilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria variabilis được Lehr miêu tả năm 1965. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria variabilis tại Wikispecies
06321-dioctria-variabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)