User Tools

Site Tools


06322-dioctria-vulpecula-la-gi

Dioctria vulpecula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dioctria
Loài (species) D. vulpecula
Danh pháp hai phần
Dioctria vulpecula
Richter, 1973

Dioctria vulpecula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dioctria vulpecula được Richter miêu tả năm 1973. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dioctria vulpecula tại Wikispecies
06322-dioctria-vulpecula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)