User Tools

Site Tools


06324-diogmites-aberrans-la-gi

Diogmites aberrans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. aberrans
Danh pháp hai phần
Diogmites aberrans
Wiedemann, 1821

Diogmites aberrans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites aberrans được Wiedemann miêu tả năm 1821.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites aberrans tại Wikispecies
06324-diogmites-aberrans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)