User Tools

Site Tools


06325-diogmites-basalis-la-gi

Diogmites basalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. basalis
Danh pháp hai phần
Diogmites basalis
Walker, 1851

Diogmites basalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites basalis được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites basalis tại Wikispecies
06325-diogmites-basalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)