User Tools

Site Tools


06326-diogmites-castaneus-la-gi

Diogmites castaneus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. castaneus
Danh pháp hai phần
Diogmites castaneus
(Macquart, 1838)

Diogmites castaneus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites castaneus được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites castaneus tại Wikispecies
06326-diogmites-castaneus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)