User Tools

Site Tools


06327-diogmites-discolor-la-gi

Diogmites discolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. discolor
Danh pháp hai phần
Diogmites discolor
Loew, 1866

Diogmites discolor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites discolor được Loew miêu tả năm 1866.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites discolor tại Wikispecies
06327-diogmites-discolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)