User Tools

Site Tools


06328-diogmites-inclusus-la-gi

Diogmites inclusus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. inclusus
Danh pháp hai phần
Diogmites inclusus
Walker, 1851

Diogmites inclusus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites inclusus được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites inclusus tại Wikispecies
06328-diogmites-inclusus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)