User Tools

Site Tools


06329-diogmites-jalapensis-la-gi

Diogmites jalapensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. jalapensis
Danh pháp hai phần
Diogmites jalapensis
Bellardi, 1861

Diogmites jalapensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites jalapensis được Bellardi miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites jalapensis tại Wikispecies
06329-diogmites-jalapensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)