User Tools

Site Tools


06331-diogmites-pseudoialapensis-la-gi

Diogmites pseudoialapensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. pseudoialapensis
Danh pháp hai phần
Diogmites pseudoialapensis
Bellardi, 1861

Diogmites pseudoialapensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites pseudoialapensis được Bellardi miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites pseudoialapensis tại Wikispecies
06331-diogmites-pseudoialapensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)