User Tools

Site Tools


06333-diogmites-rufibasis-la-gi

Diogmites rufibasis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diogmites
Loài (species) D. rufibasis
Danh pháp hai phần
Diogmites rufibasis
Bigot, 1878

Diogmites rufibasis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diogmites rufibasis được Williston miêu tả năm 1891.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diogmites rufibasis tại Wikispecies
06333-diogmites-rufibasis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)