User Tools

Site Tools


06341-diplosynapsis-cellatus-la-gi

Diplosynapsis cellatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Diplosynapsis
Loài (species) D. cellatus
Danh pháp hai phần
Diplosynapsis cellatus
Schiner, 1868

Diplosynapsis cellatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Diplosynapsis cellatus được Schiner miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Diplosynapsis cellatus tại Wikispecies
06341-diplosynapsis-cellatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)