User Tools

Site Tools


06351-dissmeryngodes-nigripes-la-gi

Dissmeryngodes nigripes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dissmeryngodes
Loài (species) D. nigripes
Danh pháp hai phần
Dissmeryngodes nigripes
Macquart, 1838

Dissmeryngodes nigripes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dissmeryngodes nigripes được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dissmeryngodes nigripes tại Wikispecies
06351-dissmeryngodes-nigripes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)