User Tools

Site Tools


06352-dissmeryngodes-spiculatus-la-gi

Dissmeryngodes spiculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Dissmeryngodes
Loài (species) D. spiculatus
Danh pháp hai phần
Dissmeryngodes spiculatus
Hull, 1962

Dissmeryngodes spiculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Dissmeryngodes spiculatus được Hull miêu tả năm 1962.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Dissmeryngodes spiculatus tại Wikispecies
06352-dissmeryngodes-spiculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)