User Tools

Site Tools


06357-divilacan-la-gi

Đô thị Divilacan
Vị trí
Bản đồ Isabela với vị trí của Divilacan.
Bản đồ Isabela với vị trí của Divilacan.
Chính quyền
Vùng Cagayan Valley (Vùng II)
Tỉnh Isabela
Huyện 1st District, Isabela
Các Barangay 12
Cấp: hạng 3; nông thôn
Thị trưởng Venturito C. Bulan
Số liệu thống kê
Diện tích 889,49 km²
Dân số

     Tổng

4.602

Divilacan là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Isabela, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 4.602 người trong 633 hộ.

Divilacan được chia ra 12 barangay.

 • Dicambangan
 • Dicaroyan
 • Dicatian
 • Bicobian
 • Dilakit
 • Dimapnat
 • Dimapula
 • Dimasalansan
 • Dipudo
 • Dibulos
 • Ditarum
 • Sapinit
 • Mã địa lý chuẩn Philipin
 • 1995 Philippine Census Information
 • Thông tin điều tra dân số năm 2000 của Philipin
 • Thông tin điều tra dân số năm 2007 của Philipin

Tọa độ: 17°20′B 122°18′Đ / 17,333°B 122,3°Đ / 17.333; 122.300

06357-divilacan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)