User Tools

Site Tools


06392-dobrova-polhov-gradec-la-gi

Dobrova - Polhov Gradec là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Osrednjeslovenska của Slovenia. Dobrova - Polhov Gradec có diện tích 117.5 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 6691 người. Thủ phủ khu tự quản Dobrova - Polhov Gradec đóng tại Dobrova[1].

06392-dobrova-polhov-gradec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)